R0028710.jpg 1968 Chevrolet Corvette Convertible -Greenlight-