R0059229.jpg 1955 Chevrolet Sedan Delivery -Greenlight-